TAGS

เมืองแห่งการช้อปปิ้ง
1 Mar 2018

ด่านเซี่ยงไฮ้ออกมาตรการรองรับการสร้างเมืองแห่งการช้อปปิ้งในอนาคต

ปัจจุบันมีการนำเข้าและส่งออกสินค้ามากมายหลายรูปแบบผ่านทางด่านนครเซี่ยงไฮ้ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วทางการค้า และรับรองความปลอดภัยด้านคุณภาพของสินค้า สำนักงานตรวจสอบคุณภาพ ควบคุมและกักกันโรค นครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Entry-Exit Inspection…

903 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน