TAGS

เมืองอัจฉริยะ,
13 Mar 2019

นครหนานหนิงเริ่ม 5G เชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบที่แรกในจีน

นครหนานหนิง เมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็นเมืองแรกของประเทศจีนที่เริ่มทดลองใช้ระบบสัญญาณ 5G เชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ (Stand alone: SA) ในพื้นที่ตัวเมือง และเป็นการใช้ระบบสัญญาณในสเกลขนาดใหญ่ที่สุดครั้งแรกในประเทศอีกด้วย

1,282 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน