TAGS

เพาะปลูก
14 Feb 2017

กว่างซีค้นพบสายพันธุ์ชาน้ำมันเหมาะกับสภาพอากาศร้อน(อย่างไทย)

นักวิจัยกว่างซีประสบความสำเร็จในการศึกษาวิจัยพันธุ์ต้นชาน้ำมันที่ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนจัดสามารถปลูกในพื้นที่ภูมิอากาศเขตร้อนและมีอัตราการติดเมล็ดชาที่สูง ต้นชาน้ำมัน หรือที่ภาษาจีนเรียกว่า "โหยว ฉา" (油茶)ได้รับการขนานนามเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออก มีถิ่นกำเนิดอยู่ในพื้นที่(สูงและมีอากาศเย็น)ทางจีนตอนใต้ โดยน้ำมันจากต้นชาน้ำมันนี้ได้มาจากผลชาที่มีขนาดเท่าลูกมะนาว ผลแก่มีสีน้ำตาล โดยเมล็ดชาจะอยู่ข้างในผล…

1,070 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน