TAGS

เปิดร้านออนไลน์จีน
22 Apr 2014

เปิดร้านค้าออนไลน์ในจีน สามารถเริ่มต้นได้อย่างไรบ้าง

1. ต้องสมัครเป็นแอคเค้าท์ผู้ซื้อหรือผู้ขาย การสมัครเปิดผู้ขายสินค้าในเว็บไซต์ Taobao.com จะต้องสมัครเป็นบัญชีผู้ซื้อก่อน จากนั้นจะต้องมีบัญชีระบบการชำระเงินออนไลน์กับเว็บไซต์ Alipay.com ที่ได้ยืนยันตัวตนผู้ใช้ไว้แล้ว (Verify member)…

5,087 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน