TAGS

เทคโนโลยี 5G +
26 Mar 2020

กว่างซีลุยสร้างสถานีฐาน 5G ตั้งเป้า 20,000 จุดภายในปีนี้

เทคโนโลยี 5G เป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้กว่างซีก้าวสู่สังคมดิจิทัลตามเป้าหมาย “Digital Guangxi” ด้วยคุณสมบัติที่สามารถรองรับการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงและมีความเสถียร สามารถรองรับอุปกรณ์การใช้งานที่หลากหลายโดยไม่ได้จำกัดเฉพาะสมาร์ทโฟนเท่านั้น และกว่างซีได้นำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ในหลายสาขาแล้ว…

1,109 Views
13 Jan 2020

เปิดประสบการณ์ “เร็ว แรง ชัด” กับเทคโนโลยี VoLTE ในกว่างซี

“เทคโนโลยี 5G ไม่ได้เข้ามาแทนที่ 3G และ 4G ทั้งหมด เหมือนกรณีที่ 3G และ…

1,278 Views
15 Jul 2019

“ทางด่วนอัจฉริยะ” สุดล้ำ รองรับยุครถยนต์ไร้คนขับที่แรกในกว่างซี

นครหนานหนิงทุ่มเงินลงทุนราว 5,370 ล้านหยวน เพื่อก่อสร้าง “ทางด่วนอัจฉริยะ” (Smart Highway) ที่สามารถรองรับยานยนต์ไร้คนขับ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เช่น…

2,213 Views
28 May 2019

กว่างซีพร้อมใช้ 5G เชิงพาณิชย์ที่แรกในจีน

กว่างซีตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาเทคโนโลยี 5G ในสาขาการเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคม การแพทย์ การศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การท่องเที่ยว การดำเนินงานภาครัฐ…

888 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน