TAGS

เทคโนโลยีเยอรมัน
29 Sep 2017

กวางตุ้งจับมือเยอรมนี สลัดภาพการค้าแบบ Low-end มุ่งเป็นผู้นำสินค้าเทคโนโลยีของโลก

เยอรมนีเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมและวิศวกรรมของโลก เป็นแรงบันดาลใจของจีน ในการกำหนดนโยบาย "อุตสาหกรรม 4.0"  และเป็นที่มาของแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะ 2015 – 2025 ของมณฑลกวางตุ้ง…

754 Views
29 Sep 2017

กวางตุ้งจับมือเยอรมนี สลัดภาพการค้าแบบ Low-end มุ่งเป็นผู้นำสินค้าเทคโนโลยีของโลก

เยอรมนีเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมและวิศวกรรมของโลก เป็นแรงบันดาลใจของจีน ในการกำหนดนโยบาย "อุตสาหกรรม 4.0"  และเป็นที่มาของแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะ 2015 – 2025 ของมณฑลกวางตุ้ง…

758 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน