TAGS

#เทคโนโลยีสารสนเทศ #ควอนตัมคอมพิวเตอร์ #กวางตุ้ง
1 Mar 2019

มณฑลกวางตุ้งพร้อมเป็นผู้นำเทคโนโลยีควอนตัมของจีน

นครกว่างโจว เมืองฝอซาน และเมืองจ้าวชิ่ง เป็นพื้นที่นำร่องโครงการวิจัยการเข้ารหัสลับเชิงควอนตัม (quantum cryptography) และระบบอินเทอร์เน็ตควอนตัม (quantum internet) ในอนาคตมณฑลกวางตุ้งจะกลายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีควอนตัมของจีน

887 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน