TAGS

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
7 Jun 2022

รัฐบาลจีนอนุมัติเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เมืองซ่านเหว่ย มณฑลกวางตุ้ง

มณฑลกวางตุ้งมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มากที่สุดในจีนและผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์มากเป็นอันดับ 1 ของจีน ล่าสุด เมื่อเดือนเมษายน 2565 คณะรัฐมนตรีจีนอนุมัติเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพิ่มอีก 2 เครื่อง ที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ลู่เฟิง…

553 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน