TAGS

เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง
2 Mar 2022

ธุรกิจไทยพร้อมหรือยัง… กว่างซีเตรียมเปิดใช้ “ศูนย์จัดแสดงสินค้า” เปิดทางสินค้าอาเซียน(ไทย)บุกตลาดจีน

เขตฯ กว่างซีจ้วงเผยว่ากำลังเร่งสร้าง “ศูนย์รวมสินค้าโดดเด่นจีน-อาเซียน” เพื่อเป็น ‘จุดเริ่มต้น’ (first stop) ของผู้ประกอบการอาเซียน(ไทย)ที่ต้องการจะบุกตลาดจีน และเป็น ‘ประตู’…

233 Views
7 Feb 2022

กว่างซี พร้อมนำร่องสู่ “ศูนย์กลางการเงินอาเซียน”

การพัฒนายุทธศาสตร์ “ประตูการเงินสู่อาเซียน” ของกว่างซี รัฐบาลกว่างซีได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลกลางในการจัดตั้ง “ย่านการเงินจีน-อาเซียน” หรือ China-ASEAN Financial Town (中国-东盟金融城)…

248 Views
2 Mar 2021

กว่างซีเต็ง 1 ใช้เงินหยวนค้าขายกับอาเซียน

ความสำคัญของเศรษฐกิจจีนที่มีต่ออาเซียนและประเทศไทย และความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากวิกฤติการเงินโลก การใช้เงินหยวนจึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ทำการค้าและการลงทุนกับจีน เนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและไม่มีต้นทุน (กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน) เพิ่มอำนาจการต่อรองกับคู่ค้าจีน และเป็นการกระจายความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสกุลเงินเดียว ซึ่งปัจจุบัน ธนาคารไทยหลายแห่งมีให้บริการแล้ว

478 Views
13 Nov 2020

นครนครหนานหนิง ดาวเด่นใน “เวทีการเงินจีน-อาเซียน”

เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง (Wuxiang New District) ของนครหนานหนิง เป็นพื้นที่ที่รัฐบาลกลางได้มอบนโยบายให้เป็น “ประตูการเงินสู่อาเซียน” ปัจจุบัน มีภาคธุรกิจเข้ายึดหัวหาดในพื้นที่แห่งนี้แล้วกว่า 4,000…

882 Views
13 Nov 2020

โฆษณาบนรถไฟฟ้าใต้ดิน โอกาสการทำตลาดรูปแบบใหม่ในนครหนานหนิง

ปริมาณผู้โดยสารต่อวันของรถไฟฟ้าใต้ดินนครหนานหนิงมีความหนาแน่นมากเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศจีน แซงหน้าเมืองขนาดใหญ่อย่างนครอู่ฮั่น นครหนานจิง นครฉางซา และนครฉงชิ่ง มีปริมาณผู้โดยสารสะสมมากกว่า 649 ล้านคน/ครั้ง…

784 Views
10 Nov 2020

กว่างซีลุยพัฒนาโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตอบโจทย์รัฐ-เอกชน

หลายปีมานี้ รัฐบาลกว่างซีได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก โดยกำหนดให้ “เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง” ของนครหนานหนิงเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศของมณฑล รัฐบาลกว่างซีได้เริ่มแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบาลดิจิทัล…

430 Views
29 Oct 2020

แม่เหล็กดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ — เขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี)

การได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคและทัดเทียมทางกฎหมาย การแข่งขัน และการคุ้มครอง/สิทธิประโยชน์ทางการลงทุน และมีระบบการให้บริการสำหรับนักลงทุนต่างชาติในพื้นที่เขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) รวมถึงกลไกการทำงานเพื่อให้บริการและติดตามความคืบหน้าในการลงทุน รวมถึงเคาน์เตอร์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างมณฑลและต่างประเทศ

627 Views
26 Aug 2020

ธุรกิจต่างชาติกดไลค์ให้โมเดล “พี่เลี้ยง” จูงมือตั้งธุรกิจง่าย ๆ ในนครหนานหนิง

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี)พื้นที่นครหนานหนิงได้กลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับนักธุรกิจชาวจีนและชาวต่างประเทศ เมื่อหน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินนโยบายบริการเชิงรุกเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน โดยการจัดตั้งแพลตฟอร์มการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จเพื่อให้นักลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์สูงสูดจากนโยบายส่งเสริมการลงทุน และตั้งเคาน์เตอร์บริการสำหรับนักลงทุนต่างชาติไว้คอยให้คำแนะนำ และติดตามสถานะการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจนถึงการได้รับอนุมัติ และต่อยอดบริการไปถึงการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักธุรกิจและช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจได้ในเวลาอันรวดเร็ว

706 Views
19 Aug 2020

นครหนานหนิงหนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

“ยักษ์ใหญ่เบิกทาง” เป็นกลยุทธ์ที่นครหนานหนิงใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยดึงดูดให้ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่เข้ามาลงทุนจัดตั้งโรงงานในนครหนานหนิง และเป็นปกติที่บริษัทจะขยายโครงการลงทุนเพื่อป้อนสายการผลิตในเวลาต่อมา อีกทั้งการเข้ามาของบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้จะช่วยดึงดูดให้บริษัทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมทั้งต้นน้ำและปลายน้ำเข้ามาลงทุนในนครหนานหนิงด้วย

884 Views
17 Aug 2020

น่าจับตามอง ยอดจัดตั้งธุรกิจใหม่ในกว่างซีพุ่งติดอันดับ 2 ของประเทศ

ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงมีธุรกิจรายใหม่เกิดขึ้นมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ โดย “เขตทดลองการค้าเสรีจีน (กว่างซี)” เป็นพื้นที่ที่ดึงดูดนักลงทุนและน่าจับตามองในขณะนี้ โดยเฉพาะในเขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง…

489 Views
21 May 2020

จับตามอง “เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง” ของนครหนานหนิง

ปัจจุบัน “เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง” เป็นสถานที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ ย่านธุรกิจใหม่และยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับการกำหนดยุทธศาสตร์ให้เป็นย่านการเงินจีน-อาเซียน โดยเป็นศูนย์รวมสถาบันการเงินและการประกันภัยระดับชั้นนำ (Financial Street) และยุทธศาสตร์เขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี) และคาดว่าอีกไม่นานเขตเมืองใหม่อู่เซี่ยงจะได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเขตเมืองใหม่แห่งชาติเช่นเดียวกับเขตเมืองใหม่ผู่ตงของนครเซี่ยงไฮ้

954 Views
18 Jul 2019

รู้จักกับ “ย่านการเงินจีน-อาเซียน” แหล่งลงทุนใหม่ของนครหนานหนิง (Video)

“ย่านการเงินจีน-อาเซียน” (China-ASEAN Financial Town/中国-东盟金融城) เป็นย่านใหม่ที่น่าจับตามองสำหรับอาเซียนเป็นอย่างมาก โดยปักหมุดอยู่ที่เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง คาดว่า ในอนาคต ย่านการเงินแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมสถาบันการเงินและธุรกรรมการเงินระหว่างจีนกับอาเซียนแบบครบวงจร

1,166 Views
1 2

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน