TAGS

เขตการค้าเสรี เซี่ยเหมิน
25 Nov 2015

เขตการค้าเสรีเซี่ยเหมินเปิดมาครึ่งปีกว่า มีผู้จดทะเบียนกิจการใหม่เพิ่มขึ้น 4,699 ราย มากสุดใน 3 แห่งของเขตการค้าเสรีฝูเจี้ยน

  เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 58 เว็บไซด์ของสำนักงานส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศมณฑลฝูเจี้ยน (www.fjfdi.com) ได้รายงานข้อมูลจากคณะกรรมการบริหารเขตการค้าเสรีฝูเจี้ยนว่า หลังจากที่เขตการค้าเสรีฝูเจี้ยนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครึ่งปีมานี้ พบว่าพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ…

776 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน