TAGS

เขตการค้าเสรี หูหนาน ยูนนาน ร่วมมือ อาเซียน
1 Jul 2022

เขตการค้าเสรีนำร่องหูหนานลงนามความร่วมมือเขตการค้าเสรีนำร่องยูนนาน เชื่อมหูหนานไปสู่อาเซียน

เขตการค้าเสรีนำร่องจีน (มณฑลหูหนาน) ลงนาม “ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่เปิดกว้างร่วมกัน” กับเขตการค้าเสรีนำร่องจีน (มณฑลยูนนาน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน

120 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน