TAGS

ายได้ต่ำ
23 Dec 2015

“ครอบครัวรายได้ต่ำ” ของนครหนานหนิง คือเท่าไหร่?

หนังสือพิมพ์ Southland Morning: นครหนานหนิงปฏิรูปเกณฑ์การประเมิน ‘ครอบครัวผู้มีรายได้ต่ำ’ ใหม่เพื่อเสริมประสิทธิการทำงานภาครัฐ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ขจัดปัญหาความยากจนและผู้ตกทุกข์ เมื่อ 24…

607 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน