TAGS

ฮับ
4 Sep 2017

นครหนานหนิงพร้อมเป็น “ฮับ” การบินสู่อาเซียน

สนามบินนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิงเดินหน้าเปิดเส้นทางบินใหม่และเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินสู่หัวเมืองสำคัญในประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาโครงข่ายความเชื่อมโยงทางอากาศกับอาเซียนให้เกิดความสมบูรณ์มายิ่งขึ้น ปัจจุบัน เขตฯ กว่างซีจ้วงมีสนามบิน 3 แห่ง[*] ที่เปิดให้บริการเส้นทางครอบคลุม 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีเส้นทางบิน…

703 Views
7 Aug 2017

กว่างซีตั้งเป้า ‘ฮับ’ โลจิสติกส์ของภูมิภาค

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปเขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi DRC) ประกาศใช้แผนปฏิบัติการเพื่อผลักดันการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ระยะ 3 ปี เพื่อยกระดับโครงข่ายการบริการด้านงานขนส่งและโลจิสติกส์ และส่งเสริมบทบาทการเป็น…

798 Views
31 Mar 2016

นครหนานหนิงเป็น “ฮับ” ม้าเหล็กจีน ชูป้าย “Gateway to ASEAN”

เว็บไซต์ข่าวจีน : นครหนานหนิงกำลังก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในศูนย์กลางเส้นทางรถไฟแห่งสำคัญของจีนในการเชื่อมโยงกับพื้นที่จีนตอนใน เชื่อมออกสู่ทะเล และเชื่อมโยงกับอาเซียน นายหลี่ เหวิน ซิน (Li Wen…

557 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน