TAGS

อ่าวเป่ยปู้
13 Dec 2023

เบิกทางขยายการค้าข้ามทวีด้วยการขนส่งทางรถไฟ “ไทย-รัสเซีย” ด้วยโมเดล “ราง+เรือ” ผ่านอ่าวเป่ยปู้กว่างซี

ประเทศในยุโรปตะวันออก (รัสเซีย โปแลนด์) และเอเชียกลาง (คาซัคสถาน) เป็นตลาดที่มีศักยภาพและยังมีการแข่งขันไม่สูงมากนัก จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับผู้ประกอบการหรือนักลงทุนไทยที่สนใจจะขยายโอกาสในบุกเบิกตลาดใหม่ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยสามารถพิจารณาใช้ประโยชน์จาก “การขนส่งทางราง” ในเขตฯ…

166 Views
29 Mar 2022

กว่างซีเตรียมขุด ‘คลองขนส่ง’ เมกะโปรเจกต์เชื่อมเรือสินค้าวิ่งเชื่อมแม่น้ำกับทะเล ปลายปี 2565 นี้

“คลองขนส่งผิงลู่” มีความยาวราว 140 กิโลเมตร เชื่อมนครหนานหนิงกับปากอ่าวเป่ยปู้ (อ่าวตังเกี๋ย) ในอนาคต หากคลองขนส่งผิงลู่เปิดใช้งานแล้ว ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทางดังกล่าวในการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยมายังท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ และวิ่งผ่านคลองขนส่งผิงลู่เข้าสู่นครหนานหนิง…

213 Views
19 Oct 2020

แรงไม่หยุด ฉุดไม่อยู่… ขนส่ง “เรือ+รถไฟ” ทางเลือกใหม่ของผู้ส่งออกไทยไปตลาดจีน

โมเดล “เรือ+ราง” ที่ท่าเรือชินโจว เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ประกอบการไทยในการขนส่งสินค้าไทยไปเจาะตลาดจีน หรือใช้ช่องทางดังกล่าวเพื่อขนส่งสินค้าไปยังเอเชียกลางและยุโรป ซึ่งปัจจุบันมีเที่ยวเรือวิ่งให้บริการระหว่างท่าเรือชินโจวกับท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพ โดยระบบงานขนส่งดังกล่าวสามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้อีกหลายประเภท ทั้งตู้ธรรมดา ตู้ทำความเย็น และตู้เปิดฝาบน

729 Views
23 Sep 2016

“อาเซียน” ดันยอดค้าต่างประเทศท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ โตแบบก้าวกระโดด

การค้าของเมืองรอบอ่าวเป่ยปู้กว่างซี(อ่าวตังเกี๋ย) กับอาเซียนสามารถรักษาระดับการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องรูปแบบการค้าเกิดขึ้นในหลายมิติ ทั้งการค้าผ่านท่าเรือ เขตกำกับดูแลพิเศษทางศุลกากร และตลาดการค้าชายแดน คาดหมายว่าสถานการณ์การค้าจะยังคงสดใส ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้กว่างซีประกอบด้วยท่าเรือหลัก 3 แห่ง ได้แก่…

562 Views
3 Feb 2016

เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ โชว์แผนพัฒนาฯ 5 ปี ฉบับที่ 13

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี: ทางการกว่างซีให้ความสำคัญกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (อ่าวตังเกี๋ย) โดยเฉพาะการบูรณาการความร่วมมือของเมืองสมาชิก และการสร้างความเชื่อมโยงกับชาติสมาชิกอาเซียน เขตเศรษฐกิจอ่าวเปยปู้กว่างซี มีพื้นที่รวม 1/5 ของมณฑล ประชากร…

987 Views
21 Jan 2016

กว่างซียึดหลักปรัชญา 5 ประการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้

สำนักข่าว People : (11ม.ค.59) ระหว่างการรับฟังรายงานการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13…

593 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน