TAGS

อุตสาหกรรมเกมส์จีน
17 Apr 2020

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 จะส่งผลให้รายได้จากอุตสาหกรรมเกมของมณฑลกวางตุ้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในไตรมาสแรกของปี 2563

ประธานสมาคมอุตสาหกรรมเกม มณฑลกวางตุ้ง คาดการณ์ว่ารายได้ของอุตสาหกรรมเกมในมณฑลกวางตุ้งในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 สืบเนื่องจากมาตรการควบคุมและป้องกันโรค COVID-19

800 Views
12 Feb 2019

อุตสาหกรรมเกมส์กวางตุ้งทะยาน มีรายได้คิดเป็นร้อยละ 20 ของอุตสาหกรรมเกมส์โลก

อุตสาหกรรมเกมส์ของมณฑลกวางตุ้งยังคงเป็นอันดับ 1 ของจีน มณฑลกวางตุ้งมีรายได้จากการส่งออกเกมส์ 27,000 ล้านหยวน (9,998 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขยายตัวร้อยละ 23.8…

902 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน