TAGS

อีคอมเมิร์ซกวางตุ้ง
30 Jan 2018

รู้ก่อนลุยตลาดจีน ชาวกวางตุ้งกระเป๋าหนักซื้อออนไลน์สูงสุด

อาลีบาบาเผยรายงานการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลจีน ประจำปี 2560 เผยมณฑลกวางตุ้งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์สูงสุดในจีน คิดเป็นร้อยละ 25 ของมูลค่าการค้าปลีกออนไลน์ทั้งหมดของจีน ตามมาด้วย เจ้อเจียง เจียงซู…

715 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน