TAGS

อินเตอร์เน็ต
1 Dec 2021

มณฑลซานตงสร้างสถานี 5G แห่งที่ 100,000 สำเร็จ! พร้อมตั้งเป้าหมายสร้างสถานี 5G ให้มากกว่า 250,000 แห่ง ภายในสิ้นปี 2568

เทคโนโลยี 5G ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในด้านต่าง ๆ ของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของจีนอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และธุรกิจในแขนงต่าง ๆ ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค…

251 Views
23 Aug 2016

“สังคมก้มหน้า” จีนใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 3.8 ชั่วโมงไปกับสิ่งใดมากที่สุด

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตเผยข้อมูลจาก "รายงานสถิติเกี่ยวกับสถาการณ์การใช้อินเตอร์เน็ตของชาวจีน" ฉบับที่ 38 เผยสถิติจำนวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 มากถึง 710 ล้านคน ระยะเวลาการใช้งานเฉลี่ยสัปดาห์ละ…

998 Views
21 Jan 2016

สมกับเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยี เซินเจิ้นใช้เวลาท่องโลกอินเตอร์เน็ตมากที่สุด

สมาคมสื่ออินเตอร์เน็ตเมืองเซินเจิ้นร่วมกับศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ตจีน ประกาศ รายงานสถานการณ์ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเซินเจิ้น ประจำปี 2558 พบว่า ชาวเซินเจิ้นใช้เวลาท่องโลกอินเตอร์เน็ตยาวนานที่สุด เฉลี่ยสัปดาห์ละ 35.7 ชั่วโมง…

700 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน