TAGS

อาเซียนส่งออก
22 Jan 2018

ส่งสินค้าไปยุโรปผ่านกว่างซี ทางเลือกที่ดีของผู้ส่งออกไทย

      จากนี้ไป การขนส่งสินค้าจากอาเซียนไปยุโรป ทำได้ “ง่ายและรวดเร็ว” เมื่อเขตฯ กว่างซีจ้วงเชื่อมบริการรถไฟขนส่งสินค้าสายจีน-ยุโรป (China-Europe Railway Express)…

2,015 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน