TAGS

อาหารกวางตุ้ง
26 Feb 2016

กวางตุ้งเข้มงวด ออกกฎควบคุมการขายสินค้าอาหารทางอินเตอร์เน็ต

กวางตุ้งเป็นมณฑลที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารที่มีรสชาติอร่อย ปัจจุบันเมื่อกระแสอินเตอร์เน็ตพลัสได้เข้ามาสู่วงการอาหาร ทำให้ปัจจุบันมีการขายสินค้าอาหารผ่านอินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ต่าง ๆ มากขึ้น สินค้าที่นำมาจำหน่ายมีตั้งแต่สินค้าอาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารแห้ง อาหารสด อาหารสำเร็จรูป หรือแม้แต่อาหารปรุงสำเร็จ…

536 Views
16 Nov 2015

นครกว่างโจวกับ “ปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร”

รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรการด้านความปลอดภัยด้านอาหารมาโดยตลอด โดยปี 2556 จีนได้ปรับปรุงมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารกว่า 5,000 รายการ พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายมาตรการ ข้อบังคับรวมถึงบทลงโทษกับผู้ที่กระทำความผิดด้านอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกอบกู้ภาพลักษณ์ให้ดียิ่งขึ้นและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอาหารของจีนได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วโลก ในปีที่ผ่านมาหน่วยงานของนครกว่างโจวได้ตรวจพบสารปนเปื้อนในอาหารหลายประเภท…

624 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน