TAGS

หูหนาน เศรษฐกิจดิจิทัล
31 Aug 2021

ส่องการเติบโตด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของมณฑลหูหนานและแนวโน้มในอนาคต

ในปี 2563 เศรษฐกิจดิจิทัลของมณฑลหูหนานมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 27.5 ของมูลค่า GDP มณฑล หรือกว่าหนึ่งในสี่ของมูลค่า GDP มณฑล…

229 Views
20 Mar 2020

มูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลหูหนานจะทะลุ 2.5 ล้านล้านหยวนในอีก 5 ปีข้างหน้า ก้าวขึ้น Top10 ของจีน

กรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมณฑลหูหนานได้ประกาศ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลมณฑลหูหนาน ปี 2563-2568” โดยตั้งเป้าหมายให้ภายในปี 2568

688 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน