TAGS

หูหนาน เขตการค้าเสรี ผลงาน การค้า การลงทุน เศรษฐกิจ
24 May 2022

เขตการค้าเสรีนำร่องมณฑลหูหนานแบ่งปันประสบการณ์ด้านการค้าแก่หน่วยงานท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 กรมพาณิชย์มณฑลหูหนานได้จัดพิมพ์และเผยแพร่ “ผลสำเร็จในการสร้างนวัตกรรมทางสถาบันชุดแรกของเขตการค้าเสรีนำร่องมณฑลหูหนาน” เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ให้กับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในทุกเมืองของมณฑล

111 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน