TAGS

หูหนาน เขตการค้าเสรีนำร่อง
30 Sep 2021

หูหนานเปิดผลดำเนินงานเขตการค้าเสรีนำร่องของมณฑลหลังครบรอบหนึ่งปี

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานสารนิเทศรัฐบาลมณฑลหูหนานเปิดเผยผลการดำเนินงานของเขตการค้าเสรีนำร่องจีน (มณฑลหูนาน) ภายหลังการจัดตั้งครบรอบหนึ่งปี โดยในภาพรวม เขตการค้าเสรีนำร่องมณฑลหูหนานมีวิสาหกิจจดทะเบียนใหม่รวม 5,934 ราย…

243 Views
13 Jan 2021

หูหนานแถลงขอบเขตการพัฒนาเขตการค้าเสรีนำร่อง มุ่งการเป็นพื้นที่ตอนในของจีนที่เชื่อมโยงและเปิดกว้างสู่ภายนอก

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 กรมพาณิชย์มณฑลหูหนานแถลงรายละเอียดขอบเขตและร่างแผนการพัฒนาเขตการค้าเสรีนำร่องจีน (มณฑลหูหนาน) ที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงพาณิชย์จีน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจีน และรัฐบาลมณฑลหูหนาน

520 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน