TAGS

หูหนาน เกษตร อัจฉริยะ
12 May 2022

วัยรุ่นยุค 90 กับการทำเกษตรยุคใหม่ในอำเภอเหิงหยาง มณฑลหูหนาน

เกษตรกรยุคใหม่ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรอัจฉริยะจากรัฐบาลท้องถิ่น และแอปพลิเคชัน “เครื่องจักรการเกษตรอัจฉริยะ” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกำกับดูแลข้อมูลขนาดใหญ่ด้านเครื่องจักรการเกษตรระดับอำเภอแห่งแรกของมณฑลหูหนาน

178 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน