TAGS

หูหนาน อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
25 Dec 2020

หูหนานส่งเสริมการลงทุนในเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมเกินเป้า ส่งผลดีต่อการฟื้นฟูอุตสาหกรรมหลังโรคระบาด

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 สำนักงานสารนิเทศประจำรัฐบาลมณฑลหูหนานจัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการสร้าง “100 โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สำคัญ” (100 Major Product…

266 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน