TAGS

หูหนาน อาหารทะเล
27 Nov 2019

หูหนานนำเข้าผลิตภัณฑ์ประมงเพิ่มขึ้น 1.2 เท่า แคนาดา เวียดนาม คือคู่ค้าหลัก

ช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2562 หูหนานนำเข้าผลิตภัณฑ์ประมง 18,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 รวมมูลค่า…

699 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน