TAGS

หูหนาน หวยฮั่ว รถไฟ ขนส่งสินค้า โฮจิมินห์ เวียดนาม
11 Jul 2022

หูหนานทดลองขนส่งสินค้า Cold Chain จากเวียดนามด้วยรถไฟตลอดสายเป็นครั้งแรก

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ขบวนรถไฟเพื่อการทดลองขนส่งสินค้า Cold Chain ผ่านเส้นทาง “เวียดนาม-ผิงเสียง-หวยฮั่ว” ได้เดินทางถึงเมืองหวยฮั่วเรียบร้อยแล้ว…

124 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน