TAGS

หูหนาน ศุลกากร รถไฟ
11 Aug 2021

รถไฟขนส่งสินค้าหูหนาน-ยุโรปใช้เวลาดำเนินพิธีการศุลกากรขาออกไม่ถึงครึ่งชั่วโมง

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานศุลกากรนครฉางซาได้ปรับปรุงระบบ “การยื่นเรื่องล่วงหน้า” สำหรับสินค้าขาออกที่ขนส่งด้วยรถไฟหูหนาน-ยุโรป ส่งผลให้เวลาดำเนินพิธีการศุลกากรขาออกลดลงจาก 5 ชั่วโมง 13 นาที…

266 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน