TAGS

หูหนาน ฟื้นฟูชนบท
26 Aug 2022

หูหนานแถลงผลสำเร็จการฟื้นฟูชนบทของมณฑลช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

สำนักงานสารนิเทศมณฑลหูหนานจัดงานแถลงข่าวพิเศษเกี่ยวกับผลงานการฟื้นฟูชนบทของมณฑลหูหนานในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมณฑลหูหนานได้พัฒนาการเกษตรและพื้นที่ชนบทมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดเด่น 3 ประการ

125 Views
4 Jun 2021

แง้มแผนฟื้นฟูชนบทในนครฉางซา มุ่งสู่การเกษตรทันสมัย

รัฐบาลนครฉางซาประกาศนโยบายการฟื้นฟูชนบท 2 ฉบับ ได้แก่ “ความคิดเห็นในการดำเนินงานสร้างเมืองสาธิตเพื่อฟื้นฟูชนบท รวมถึงเร่งปรับปรุงการเกษตรและชนบทให้ทันสมัย” และ “แผนการก่อสร้างเมืองสาธิตเพื่อฟื้นฟูชนบทในนครฉางชา (ปี 2564-2568)”

454 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน