TAGS

หูหนาน นำเข้าส่งออก
19 May 2020

4 เดือนแรกของปี 2563 การค้ากับต่างประเทศหูหนานโต 20% เมษายนโตก้าวกระโดด

ในเดือนเมษายนเพียงเดือนเดียว การค้ากับต่างประเทศของหูหนานเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยมีมูลค่ารวม 47,950 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 59.3

615 Views
10 Apr 2020

2 เดือนแรกของปี 2563 หูหนานนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นเท่าตัว

ช่วง 2 เดือนแรกของปี 2563 มณฑลหูหนานได้นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคมูลค่ารวม 3,620 ล้านหยวน คิดเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

586 Views
20 Mar 2020

ผลกระทบโควิด-19 ยอดส่งออกในหูหนานร่วง 22.7% ยอดนำเข้าเนื้อสัตว์พุ่ง

มูลค่าการนำเข้า-ส่งออกของมณฑลช่วง 2 เดือนแรกของปี 2563 ลดลงร้อยละ 10 โดยมีมูลค่ารวม 47,250 ล้านหยวน แบ่งเป็น…

1,194 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน