TAGS

หูหนาน ท่าเรือเฉิงหลิงจี ด่านจำเพาะ ท่อนซุง
13 Mar 2023

หูหนานเปิดตัว “ด่านจำเพาะเพื่อการนำเข้าท่อนซุง” แห่งแรกของมณฑล

หูหนานนำเข้าท่อนซุงจากประเทศโปแลนด์จำนวน 1,593 ลูกบาศก์เมตร ไปยังท่าเรือเฉิงหลิงจีของเมืองเยว่หยาง นับเป็นครั้งแรกที่ท่าเรือเฉิงหลิงจีนำเข้าท่อนซุงได้โดยตรงและถือเป็นการเปิดใช้งานด่านจำเพาะเพื่อการนำเข้าท่อนซุงแห่งแรกของมณฑลหูหนาน

40 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน