TAGS

หูหนาน ท่องเที่ยว โรงแรม
9 Nov 2021

หูหนานจัดตั้งองค์กรพัฒนาการท่องเที่ยว ผลักดันการทำตลาดและการสร้างแบรนด์

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 รัฐบาลมณฑลหูหนานได้จัดพิธีก่อตั้งกลุ่มบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวและการโรงแรมมณฑลหูหนาน ซึ่งได้รับอนุมัติโดยรัฐบาลมณฑลหูหนาน และมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและบริหารทรัพย์สินของรัฐประจำมณฑลหูหนานเป็นผู้สนับสนุนเงินทุน

200 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน