TAGS

หูหนาน ฉางซา ยุโรป รัสเซีย ขนส่งสินค้า รถไฟ
1 Jul 2022

ฉางซาเปิดเดินรถไฟขนส่งสินค้าไปมองโกเลียเที่ยวแรก

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ท่ารถไฟนานาชาตินครฉางซาเปิดเดินรถขนส่งสินค้าด้วยรถไฟไปยังมองโกเลียเป็นเที่ยวแรก โดยบรรทุกเครื่องจักรก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และอาหาร น้ำหนัก 58.55…

150 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน