TAGS

หูหนาน ฉางซา กลุ่มเมือง พัฒนา
9 Apr 2022

หูหนานประกาศแผนพัฒนากลุ่มเมือง “ฉาง-จู-ถาน” ขานรับยุทธศาสตร์เร่งพัฒนาภาคกลางของจีน

รัฐบาลมณฑลหูหนานประกาศ “แผนพัฒนากลุ่มเมืองนครฉางซา-เมืองจูโจว-เมืองเซียงถาน” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้เป็นกลุ่มเมืองที่มีคุณภาพสูง รวมถึงเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์การเร่งพัฒนาภาคกลางของจีน

156 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน