TAGS

หูหนาน คมนาคม
29 Jan 2021

หูหนานเร่งส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมของกลุ่มเมือง “ฉางซา-จูโจว-เซียงถาน”

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 นครฉางซาเปิดเผยข้อมูลการก่อสร้างเครือข่ายการคมนาคมระหว่างกลุ่มเมือง “ฉางซา-จูโจว-เซียงถาน” ประจำปี 2564 ระหว่างการประชุมแผนงานด้านคมนาคม

277 Views
24 Dec 2019

ท่าอากาศยานฉางซาประกาศแผนพัฒนาสู่การเป็น “ฮับ” ของภูมิภาคในอนาคต

สำนักงานการบินพลเรือนจีนได้อนุมัติแผนพัฒนาท่าอากาศยานานาชาติฉางซา หวงฮัว ประกอบด้วย แผนระยะสั้น 10 ปี และแผนระยะยาว 30 ปี

429 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน