TAGS

หูหนาน ข้าว
10 Nov 2020

ข้าวลูกผสมรุ่นที่ 3 ของหูหนานสร้างสถิติปริมาณผลผลิตสูงสุดครั้งใหม่

ข้าวลูกผสมรุ่นที่ 3 ที่หว่านเมล็ดทดลองปลูกบนแปลงนาเมื่อช่วงปลายฤดู สามารถสร้างผลผลิตเฉลี่ย 911.7 กิโลกรัมต่อหมู่ หรือประมาณ 2,188.08 กิโลกรัมต่อไร่

546 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน