TAGS

หูหนาน ขนส่ง
22 Mar 2021

หูหนานประชุมแผนงานขนส่งทางถนนปี 2564 เร่งลงทุนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 รัฐบาลมณฑลหูหนานจัดการประชุมแผนงานด้านการขนส่งทางถนนของมณฑลประจำปี 2564 ซึ่งกำหนดแผนงานสำคัญ ได้แก่

218 Views
10 Apr 2020

หูหนานมีระยะทางรถไฟความเร็วสูงเป็นอันดับ 3 ของจีน

หูหนานมีระยะทางรถไฟความเร็วสูงที่เปิดให้บริการแล้วอยู่ในอันดับที่ 3 ของจีน อีกทั้งมีระยะทางของทางด่วนที่เปิดให้บริการอยู่ในอันดับที่ 7 ของจีน

580 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน