TAGS

หูหนาน ขนส่ง ทางน้ำ
5 Mar 2021

หูหนานวางแผนลงทุนขยายการขนส่งทางน้ำคุณภาพสูงมูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านหยวนช่วงแผนฯ 14

คณะทำงานด้านการขนส่งทางน้ำของมณฑลหูหนานเปิดเผยข้อมูลแผนการลงทุนด้านการขนส่งทางน้ำในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 14 (ปี 2564-2568) มูลค่า 52,000 ล้านหยวน โดยมุ่งเน้น

266 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน