TAGS

หูหนาน ก่อสร้าง
24 Dec 2019

หูหนานกำหนดเขตนำร่องส่งเสริมการก่อสร้างสำเร็จรูป

กรมการเคหะและการพัฒนาเมืองและชนบทมณฑลหูหนานได้ออกประกาศส่งเสริมการก่อสร้างสำเร็จรูปในมณฑลหูหนาน โดยกำหนดพื้นที่นำร่องจำนวน 7 แห่ง

373 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน