TAGS

หม่อนไหม
22 Mar 2018

เผยโครงสร้างธุรกิจ “หม่อนไหม”กว่างซี มองโอกาสและประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ของไทย

      ปี 2560 สถานการณ์หม่อนไหมของเขตฯ กว่างซีจ้วง รวมทั้งประเทศจีนส่งสัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่อง ดัชนีชี้วัดต่างปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งผลผลิตต่อหน่วย ราคาขายรังไหมและรายได้เกษตรกร      …

835 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน