TAGS

หนิงเซี่ย
13 Mar 2017

NEA ประกาศระงับการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมปี 2560 ในมณฑลกานซู่และเขตฯหนิงเซี่ย

สำนักข่าว Chinadaily.com.cn รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2560 กรมพลังงานแห่งชาติ (The National…

818 Views
14 Feb 2017

เศรษฐกิจหนิงเซี่ย 59 โตร้อยละ 8 รัฐบาลเสริมการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2560 รัฐบาลเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยจัดการประชุมสภาประชาชนพร้อมแถลงผลงานรัฐบาลประจำปี 2559 โดยมีนางเสียน ฮุย ประธานเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย เป็นผู้แถลงผลงานและนโยบาย…

660 Views
21 Sep 2016

ใกล้ถึงฝัน!! หยินชวนกับเป้าหมายการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

ภายหลังการได้รับเลือกให้เป็นเมืองอัจฉริยะนำร่อง (National Pilot Smart City) จากรัฐบาลกลางในปี 2013 ทำให้นครหยินชวน เขตฯ หนิงเซี่ย…

765 Views
22 Sep 2015

ธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศจีนและสภาเศรษฐกิจดูไบ ประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือด้านการเงินการธนาคาร

เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยได้รับการมอบหมายให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศเอเชียกลางและกลุ่มประเทศมุสลิมจากรัฐบาล รวมไปถึงการส่งเสริมให้เขตฯหนิงเซี่ยเป็นฐานการผลิตและส่งออกอาหารฮาลาลขนาดใหญ่เพื่อส่งออกไปยังตลาดโลก นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังได้ส่งเสริมให้เขตฯหนิงเซี่ยเป็นจุดเชื่อมโยงความร่วมมือในมิติต่างๆกับกลุ่มประเทศเอเชียกลาง ล่าสุด ธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศจีน(China Development Bank) สำนักงานเขตฯหนิงเซี่ยได้จัดประชุมและพิธีลงนามความร่วมมือกับสภาเศรษฐกิจนครดูไบ(Dubai Economic…

586 Views
10 Sep 2015

หนิงเซี่ยตั้งเป้าเป็นฐานผลิตไวน์ครบวงจรของจีน เตรียมสร้าง “ไวน์บูติก” เพิ่มมูลค่าสินค้า

ปัจจุบันไวน์ที่ผลิตจากเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยล้วนแต่ได้รับการยอมรับว่าเป็นไวน์ชั้นเยี่ยมไม่แพ้ไวน์ราคาแพงจากต่างประเทศ1ดังคำของนักปรุงไวน์ชาวฝรั่งเศส Denis Saverot ที่เคยกล่าวไว้ว่า “ไวน์องุ่นจากเขตฯหนิงเซี่ยมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นไม่เหมือนใคร โดยชาวไร่องุ่นมีวิธีการผลิตและดูแลองุ่นเฉพาะทางที่แตกต่างจากในฝรั่งเศส”  ปัจจุบันเขตฯหนิงเซี่ยจึงไม่ได้เป็นพื้นที่ห่างไกลที่ล้าหลังในสายตาชาวต่างชาติอีกต่อไป แต่กลับกลายเป็นทำเลทองในการผลิตสินค้าการเกษตรที่สำคัญโดยเฉพาะการเป็นพื้นที่ปลูกองุ่นผลิตไวน์เพื่อการส่งออกและบริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ปัจจุบันมีผู้ผลิตไวน์ชั้นนำของโลกหลายแห่งอาทิ Moet…

618 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน