TAGS

หนิงเซี่ย แอปพลิเคชั่น ท่องเที่ยว
9 May 2017

เขตฯ หนิงเซี่ยเปิดใช้งาน “ทราเวลคลาวด์” แล้ว

ภายหลังกรมการท่องเที่ยวประเทศจีนประกาศ “แผน 135 เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว” โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการและขยายตลาดการท่องเที่ยว ปัจจุบัน ประเทศจีนมีพื้นที่นำร่องโครงการการท่องเที่ยวอัจฉริยะในหลายมณฑล อาทิ กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้…

567 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน