TAGS

ส่านซี อาหาร
16 Feb 2017

ปี 2559 มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารมณฑลส่านซีสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานตรวจสอบมาตรฐานอาหารและยามณฑลส่านซี รายงานผลการสุ่มตรวจความปลอดภัยด้านอาหารในปี 2559 จากการสุ่มตรวจทั้งหมด 21,435 ครั้ง…

523 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน