TAGS

ส่งออกผลไม้ไปจีน
8 Mar 2018

“ด่านตงซิง”กว่างซีเปิดนำเข้าผลไม้อาเซียนอย่างเป็นทางการแล้ว

      วันที่ 7 มีนาคม 2561 “ด่านการค้าผลไม้” แห่งใหม่ของเขตฯ กว่างซีจ้วง “ด่านตงซิง” (Dongxing…

1,807 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน