TAGS

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
23 Jul 2021

กว่างซีปั้น “คลัสเตอร์สิ่งทอเครื่องนุ่มห่ม” จับตลาดจีน-อาเซียน

โอกาสและความท้าทายใหม่สำหรับภาคธุรกิจไทย เมื่อเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเปิดบ้านรับ “ผู้เล่น” ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม เพื่อต่อยอดและเติมเต็ม “ช่องว่าง” ในอุตสาหกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เขตฯ กว่างซีจ้วงประสบความสำเร็จสูงสุดจากกระแสการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมจากภาคตะวันออกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ช่วยขจัดปัญหาความยากจนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

326 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน