TAGS

สินแร่ทองแดง
5 Feb 2018

ผู้ส่งออกควรรู้ กว่างซีคุมเข้มนำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์

      ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อ “อ่าวตังเกี๋ย” เป็นช่องทางการนำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์ (commodities) ที่มีความสำคัญของประเทศจีน โดยเฉพาะสินค้าจำพวกแร่และสินแร่ โลหะใช้ในอุตสาหกรรม พลังงาน และสินค้าเกษตร…

906 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน