TAGS

สังคมสูงวัย
19 Apr 2016

‘สังคมสูงวัย’ โอกาสธุรกิจโรงพยาบาล(ไทย)ในกว่างซี

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่ : หลายปีมานี้ แนวโน้มประชากรที่มีถิ่นฐานถาวร (Permanent resident) ชาวกว่างซีมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น แต่อัตราส่วนประชากรวัยทำงานมีแนวโน้มลดลง ที่มา…

646 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน