TAGS

สะพานY
27 May 2016

สะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า มั่นใจพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบภายในปีหน้า

รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งให้ความสำคัญกับการขยายและพัฒนาเมืองในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง โดยได้ประกาศแผนงานรับผิดชอบโครงการสำคัญของเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง ประจำปี 2558 โดยในแผนงานดังกล่าวมีโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเมืองจูไห่ 9 โครงการ และมีโครงการที่คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้ถึง 5 โครงการรวมเม็ดเงินลงทุนถึง…

799 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน