TAGS

สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
28 Feb 2017

เตรียมเปิดตัวสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สะพานเชื่อมฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า มั่นใจเสร็จภายในปี 60

รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งให้ความสำคัญกับการขยายและพัฒนาเมืองในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลในระดับมณฑลและเมืองให้ความสำคัญเสมอมา โดยหนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้แผนการพัฒนาด้านระบบคมนาคมดังกล่าวคือ โครงการ สะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า ( 港珠澳大橋Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge) เป็นโครงการด้านการคมนาคมทางบกที่สำคัญ เป็นความร่วมมือกันระหว่างมณฑลกวางตุ้งกับเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า…

856 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน