TAGS

สมุนไพร
26 Mar 2024

เมืองยวี่หลิน กับบทบาท “สะพาน” เชื่อมการค้าเครื่องเทศและสมุนไพรของจีน

“เครื่องเทศและสมุนไพร” เป็นอาวุธลับในตำรับอาหารไทยและอาหารจีนที่ต้องมีติดบ้าน ถือเป็นสินค้าที่มีศักยภาพและมีโอกาสขยายตัวได้ดี ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องเทศในไทยสามารถศึกษาและทำความรู้จักกับ “เมืองยวี่หลิน” เพื่อใช้เมืองแห่งนี้เป็นแพลตฟอร์มในการทำการค้ากับประเทศจีน ทั้งการนำเข้าเครื่องเทศที่จีนมีจุดแข็งและการส่งออกเครื่องเทศที่ตอบโจทย์ความต้องการบริโภคในจีน ทั้งการบริโภคขั้นสุดท้าย และใช้เป็นส่วนผสมของการผล

51 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน