TAGS

สมุนไพรจีน
27 Oct 2020

กานซูนำระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ มาใช้ในการจัดการอุตสาหกรรมยาสมุนไพรจีน

ตั้ง “สมาพันธ์ตลาดค้าส่งสมุนไพรแห่งมณฑลกานซู” กำลังรองรับการจัดเก็บสมุนไพรจีนได้ 35 คลังสินค้าหรือราว 1 ล้านตัน ถือเป็นตลาดคลังสมุนไพรจีนและสินค้าสมุนไพรแปรรูปที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเหนือของประเทศจีน

769 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน